• ba-ir.jpg
  • ba-ir копия.jpg
  • VMVua.jpg
  • prog-banner-masters-international-affairs-juris-doctor.jpg
  • StudentsSitting.jpg
  • DSC_06741-960x304.jpg
Калькулятор расчета пеноблоков смотрите на этом ресурсе
Все о каркасном доме можно найти здесь http://stroidom-shop.ru
Как снять комнату в коммунальной квартире смотрите тут comintour.net

Підписатись на новини

Зворотній зв'язок

Якщо ви хочете отримати більше інформації, заповніть цю форму. Ми зв'яжемося з вами найближчим часом.
captcha
Перезавантажити

Баннер Темпус

 

  

educ

 

 

h name nostr ua

Правила прийому

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 163, від 31.03.15 внесені зміни до пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України №150 від 15 лютого 2015 року "Про затвердження порядку продовження строку перебування та продовження або скорочення строку тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства на території України. Період перебування на території України обмежено терміном дії візи. Наголошуємо, що студентам, які прибули менш, ніж за 15 днів до закінчення терміну дії візи, буде відмовлено у реєстрації (оформленні посвідки на тимчасове проживання).

Інформація щодо прийому іноземних громадян на навчання до ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет» у 2017році

1. Прийом на навчання іноземців та осіб без громадянства до ДВНЗ «ІФНМУ» здійснюється згідно із Законами України «Про вищу освіту», «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства», «Про закордонних українців», «Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту», Указом Президента України від 03 червня 1994 року № 271 «Про заходи щодо розвитку економічного співробітництва областей України з суміжними областями Республіки Білорусь і адміністративно-територіальними одиницями Республіки Молдова», постановами Кабінету Міністрів України від 26 лютого 1993 року № 136 «Про навчання іноземних громадян в Україні», від 11 вересня 2013 року № 684 «Деякі питання набору для навчання іноземців та осіб без громадянства», наказом Міністерства освіти і науки України від 01 листопада 2013 року № 1541 «Деякі питання організації набору та навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25 листопада 2013 року за № 2004/24536 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 11 грудня 2015 року № 1272).

2. Іноземці та особи без громадянства (далі – іноземці) можуть здобувати вищу освіту за кошти фізичних (юридичних) осіб, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, законодавством або угодами між вищими навчальними закладами про міжнародну академічну мобільність.

3. Іноземці, які прибувають в Україну з метою навчання, вступають до ДВНЗ «ІФНМУ» за акредитованими спеціальностями.

Зарахування вступників з числа іноземців на навчання за кошти фізичних (юридичних) осіб здійснюється ДВНЗ «ІФНМУ»:

1) не пізніше 01 листопада для здобуття ступеня магістра;

2) упродовж року для навчання в аспірантурі, докторантурі (див. додаток №7).

ДВНЗ «ІФНМУ» обчислює бали/оцінки вступника на основі документа про попередній здобутий рівень освіти та встановлює мінімально необхідне для вступу значення кількості балів/оцінок із загальноосвітніх предметів, з яких проводиться вступне випробування у формі співбесіди.

Зарахування іноземців на навчання на відповідному рівні вищої освіти здійснюється за результатами вступних випробувань з визначених предметів і мови навчання та на підставі академічних прав на продовження навчання, що надаються документом про здобутий рівень освіти в країні його походження, і врахування балів успішності, що дають право на продовження навчання на наступному рівні вищої освіти відповідно до законодавства країни, що видала документ про здобутий рівень освіти.

4. Усі категорії іноземців, які вступають на навчання, зараховуються до ДВНЗ «ІФНМУ» на підставі наказів про зарахування, що формуються в Єдиній базі.

5. Відбіркова комісія надає рекомендації щодо запрошення іноземця на навчання на підставі поданих до ДВНЗ «ІФНМУ» у паперовому або електронному вигляді копій таких документів:

1) паспортного документа іноземця;

2) документа про здобутий рівень освіти з одержаними з навчальних дисциплін оцінками (балами) або академічної довідки;

3) письмової згоди на обробку персональних даних.

Документи 1 і 2 мають бути перекладені українською мовою.

Для вступу до ДВНЗ «ІФНМУ» іноземець особисто подає у паперовій формі наступні документи:

1) заяву встановленого зразка;

2) анкету встановленого зразка (заповнену українською, російською чи англійською мовою);

3) запрошення на навчання від Міністерства освіти і науки України (оригінал та дві копії);

4) документ (оригінал та його копію) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ;

5) додаток (оригінал та його копію) до документа про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ (за наявності);

6) академічну довідку, видану іноземним/українським навчальним закладом (у разі переведення або поновлення на навчання, починаючи з другого курсу);

7) оригінал та копію документа, в якому міститься інформація про зміст навчальної програми за попереднім ступенем (рівнем) вищої освіти, отримані кредити, тривалість навчання та  успішність з навчальних дисциплін при вступі для здобуття ступеня магістра або післядипломної освіти;

8) дійсний закордонний паспорт з візою для в’їзду на навчання в Україні;

- оригінал;

- копію інформаційної сторінки паспорта;

- копія сторінки з українською візою;

9) договір страхування медичних витрат та відповідальності іноземних громадян (оригінал та копія інформаційної сторінки);

10) 10 фотографій розміром 35х45 мм;

11) цифрове фото на CD;

12) швидкозшивач картонний з металевим механізмом.

Документи 4-8 мають бути перекладені українською мовою із нотаріальним засвідченням перекладу.

Документи 4 - 7 мають бути засвідчені в країні їх видачі у спосіб, який офіційно застосовується в цій країні для такого засвідчення, та легалізовані відповідною закордонною установою України, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України.

Строки прийому заяв та документів іноземців та осіб без громадянства, які вступають на перший курс: початок – 29 серпня 2017 року; закінчення – 31 жовтня 2017 року.

Термін дії запрошення на навчання, яке видано ДВНЗ «ІФНМУ», не може бути більший, ніж кінцева дата прийому заяв від вступників на відповідні рівні здобуття освіти, незалежно від дати його видачі та встановлюється відбірковою комісією для проведення прийому на навчання іноземців та осіб без громадянства згідно чинного законодавства прийому іноземних громадян в 2017 році.

Іноземці та особи без громадянства зараховуються до ДВНЗ «ІФНМУ» на перший курс навчання за рахунок коштів фізичних, юридичних осіб за результатами співбесіди з біології, хімії та мови (української або російської, або англійської – залежно від вибраної ними мови навчання в ДВНЗ «ІФНМУ»), при умові повної оплати одного року навчання відповідно до обраної спеціальності та мови навчання, згідно укладеного договору.

Співбесіда проводиться на наступний день після попередньої подачі документів згідно вищенаведеного переліку та їх реєстрації в Єдиній базі.

Терміни проведення співбесіди: з 30 серпня 2017 року до 01 листопада 2017 року. Зарахування на перший курс іноземців та осіб без громадянства проводиться до 01 листопада 2017 року.

6. Іноземці, яким надаються державні стипендії за міжнародними договорами, загальнодержавними програмами, іншими міжнародними зобов’язаннями України, приймаються на навчання у межах установлених квот для іноземців на підставі направлень Міністерства освіти і науки України.

7. Іноземці, які прибувають в Україну для участі в програмах академічної мобільності або для здобуття вищої освіти за узгодженими між українським та іноземним вищими навчальними закладами освітніми програмами, приймаються на навчання з урахуванням відповідних договірних зобов’язань вищого навчального закладу.

8. Закордонні українці, які на законних підставах перебувають в Україні і статус яких засвідчений посвідченням закордонного українця, при вступі до вищих навчальних закладів України користуються такими самими правами на здобуття освіти, що й громадяни України, за винятками, встановленими Конституцією України, законами України чи міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

Закордонні українці, статус яких засвідчений посвідченням закордонного українця, можуть зараховуватись на навчання за державним замовленням у межах установлених квот для іноземців за співбесідою з предметів, передбачених Правилами прийому.